Fördel Stockholm Mälarregionen

LÄNSSTYRELSERNA, i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands samt Örebro län har tillsammans drivit projektet ”Fördel Stockholm-Mälarregionen”. Det övergripande syftet har varit att ta fram kunskapsunderlag om regionens långsiktiga utvecklingsförutsättningar.

Dokument: Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen – framtida behov och förväntat byggande

Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen – framtida behov och förväntat byggande

I delrapporten har vi försökt göra en bedömning av hur stort behovet av nya bostäder kommer att vara i Stockholm-Mälarregionen på lång sikt. Vi har också gjort en marknadsanalys av hur stort det förväntade byggandet kan komma att bli på lång sikt med utgångspunkt från prisutvecklingen på bostäder. Stockholm-Mälarregionen är en stor och växande region och har avgörande betydel - se för tillväxten i hela Sverige. För att regionen ska kunna utvecklas och bidra med en fortsatt expansiv tillväxt krävs god framförhållning. Detta gäller i hög grad områdena bostadsförsörjning och transportsystem. I rapporten visas på ett byggbehov långt över dagens nivåer, speciellt i Stockholm/Uppsalaregionerna, men även i Västerås, Eskil - stuna, Örebro och Nyköping. I rapporten förs en diskussion om vilka konsekvenserna kan bli av ett för lågt bostadsbyggande.

Denna sida ligger på ett webbhotell som har hittats genom att jämföra webbhotell på nätet. Vår webbansvarige tittade på flera olika sidor om webbhotell och hittade till slut denna sida som listar Sveriges Bästa webbhotell. Vi är nöjda med webbhotellet, det har lite nertid vilket är bra då våra besökare har åtkomst till sidan när som helst.